Rekrutacja II LO
images/slajdy/slajd_zso.png

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja w Świętochłowicach

 

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja powstało w 1977 r. Obecnie jako jedyne liceum w Świętochłowicach, a także Rudzie i Chorzowie funkcjonuje z oddziałami integracyjnymi. Uczniowie mają do dyspozycji w pełni dostosowany budynek oraz wykwalifikowaną kadrę:

 • 40-letnie doświadczenie w nauczaniu;

 • wielu wybitnych absolwentów reprezentujących różne zawody ;

 • kształcimy nie tylko maturalnie, ale przede wszystkim życiowo;

 • tworzymy jedną szkolną rodzinę, która się wzajemnie wspiera;

 • jesteśmy placówką dającą szansę każdemu uczniowi, wspieramy ich w indywidualnym rozwoju;

 • szkoła ma bardzo dobrą lokalizację: blisko przystanków komunikacji miejskiej obsługującej linie Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Katowice;

 • współpracujemy z uczelniami wyższymi z regionu i z Polski, min. SWPS w Katowicach, WSB w Gliwicach, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

 • realizujemy różnego rodzaju projekty;

 • niepowtarzalna atmosfera, życzliwość nauczycieli sprawia, że do Reja po prostu chce się chodzić;

 • winda, szerokie korytarze, sklepik, jadalnia, biblioteka, 2 sale gimnastyczne to tylko część naszego wyposażenia;

 • II piętro wydzielone tylko dla liceum - tu jest miejsce licealistów, strefa pracy i odpoczynku;

 • Bogata oferta języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski; 

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie świętochłowickiej młodzieży planujemy otwarcie następujących klas:

 

1.Klasy ogólna integracyjna

- maksymalnie 20 uczniów w klasie, a mniejsza grupa oznacza lepsze wyniki nauczania,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne wspomagające edukację,

- wsparcie procesu dydaktycznego przez obecnego na lekcjach drugiego nauczyciela,

- budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia

 

 

 

2.Klasa mundurowa

-nasze klasy mundurowe objęte są programem MON CERTYFIKOWANY PION WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH!

-uczniowie biorą udział w zajęciach poligonowych, pokazach musztry, uroczystościach wojskowych, obozach szkoleniowo – ćwiczeniowych, w szkoleniach pierwszej pomocy, w survivalu, zajęciach na strzelnicy,

- klasa mundurowa to dyscyplina, sprawność fizyczna i fajna zabawa,

- uczniowie ćwiczą pokonywanie własnych słabości, uczą się odpowiedzialność za siebie i innych.

Rozszerzenia: wos, geografia, j. angielski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

3.Klasa turystyczna

- przeznaczona jest dla osób zainteresowanych turystyką i rekreacją, pasjonatów podróży lubiących aktywny tryb życia,

- planujemy zajęcia dotyczące organizacji imprez i usług turystycznych, kurs animatorów czasu wolnego,

- kładziemy nacisk na naukę języków obcych,

- wprowadzamy elementy turystyki krajowej - poznanie atrakcji turystycznych i kulturalnych Śląska oraz całego kraju,

- organizuje coroczny wyjazd zagraniczny - Poznawanie Europy - (tradycja szkoły od 20 lat ),

- blok lekcji poświęcony branży turystycznej ( zawody związane z turystyką i obsługą ruchu turystycznego).

Rozszerzenia: j.angielski, geografia, biologia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia