Rekrutacja
images/slajdy/slajd_zso.png

23 maja 2019r. godz. 13:30 - 17:00
24 maja 2019r. godz. 14:30 - 15:30

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych)
tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

od 26 do 30  lipca 2019 r.

2

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

23 maja 2019 r. godz. 13:30 - 17:00
24 maja 2019 r. godz. 14:30 - 15:30

1 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

5 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

4

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

---------------------

5

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

7

potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 16 do 24 lipca 2019 r.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

8

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych  dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

od 26 do 30  lipca 2019 r.

2

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

23 maja 2019 r. godz. 13:30 - 17:00
24 maja 2019 r. godz. 14:30 - 15:30

1 sierpnia 2019 r. godz. 11:00

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

5 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

4

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

---------------------

5

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

7

potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 16 do 24 lipca 2019 r.

od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

8

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.