Rada pedagogiczna
images/slajdy/slajd_zso.png

Zespół Szkół Ogólnokształcących zatrudnia 46 nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze godzin). Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają pełne przygotowanie zawodowe. Zaletą szkoły jest dobre przygotowanie metodyczne i merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć. Duża liczba nauczycieli systematycznie się doskonali poprzez różne formy samokształcenia i doskonalenia poza szkołą, część grona uczestniczy w spotkaniach kółek samokształceniowych oraz licznych kursach.

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w wewnątrzszkolnych pracach zespołów przedmiotowych: nauk ścisłych, przyrodniczych, języków obcych, humanistycznych oraz klas integracyjnych:

ZESPÓŁ D/S KLAS INTEGRACYJNYCH

 

mgr Barbara Malińska
pedagog szkolny

mgr Marzena Grela
psycholog szkolny
       
mgr Dominika Jagieła
nauczyciel wspomagający

mgr Jolanta Maciejowska
nauczyciel wspomagający
       
mgr Aleksandra Kochan
nauczyciel świetlicy, chemia
 

       

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUK PRZYRODNICZYCH

 


mgr Wojciech Adamus

biologia,
wychowanie fizyczne

mgr Sebastian Hendel
wychowanie fizyczne
       
mgr Kornelia Sochaczewska
wychowanie fizyczne

mgr Edyta Jakubczyk
wychowanie fizyczne,
nauczyciel wspomagający

       

mgr Dorota Kremer
biologia,
nauczyciel wspomagający

mgr Alfred Szulczek
geografia,
technika,
informatyka
       
mgr Daniel Tukaj
wychowanie fizyczne
mgr Marta Walacik
wychowanie fizyczne,
nauczyciel wspomagający
       

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH

 

  mgr Monika Klisiatys
język włoski
mgr Olga Rochowska-Siwiec
język angielski
       
mgr Alina Jaskólska
język angielski

 

mgr Joanna Legomińska
język angielski,
nauczyciel wspomagający

 

mgr Monika Wróbel
język angielski
mgr Anna Noga
język angielski
       
       
       

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUK HUMANISTYCZNYCH

 


mgr Anna Aleksa

język polskimgr Danuta Piechocka
język polski,
nauczyciel wspomagający


       

dr Andrzej Dukalski

historia,
wiedza o społeczeństwie


mgr Joanna Grobelka

język polski,
nauczyciel wspomagający

 

       


     mgr Sebastian Wróbel
     edukacja dla bezpieczeństwa,
     wojskowość

     mgr Jolanta Żółtowska-Widera
     historia
       
mgr Bożena Simon
język polski,
nauczyciel wspomagający

mgr Grażyna Koprek

język polski,
nauczyciel wspomagający

 

       
      mgr Joanna Szewczyk
      plastyka, kultura
mgr Brygida Stalmach
historia,
wychowanie do życia w rodzinie,
wiedza o społeczeństwie
       


mgr Marcin Kuś

religia


mgr Piotr Nosal

język polski,
doradca metodyczny

       

      mgr Karolina Wilk
      biblioteka
       
       

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUK ŚCISŁYCH

 


mgr Barbara Augustyn
matematykamgr Damian Balwierz
informatyka,
zajęcia artystyczne,

       
mgr Marzena Golly
matematyka
mgr Maria Tomczyk
matematyka
       
mgr Izabela Druch
fizyka, matematyka
  mgr Danuta Latos
fizyka