Ochrona danych
images/slajdy/slajd_zso.png

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj