Nasi absolwenci
images/slajdy/slajd_zso.png

Miasto Świętochłowice na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej prowadzi monitoring karier absolwentów. Z tego też względu tworzymy Bazę Absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach. Zachęcamy do wypełnienia deklaracji oraz ankiety. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Bazie odbywa się zgodnie z RODO, polityką bezpieczeństwa oraz instrukcją zarządzania systemami informatycznymi obowiązującymi w jednostce.

absolwenci-zarzadzenie.pdf

absolwenci-RODO.pdf

absolwenci-deklaracja.pdf

absolwenci-ankieta.pdf

absolwenci-zasady_utworzenia_bazy.pdf