II Liceum
images/slajdy/slajd_zso.png

W dniu 7 listopada Zastępca Komendanta Miejskiej Policji Michał Szynol oraz Prezydent Miasta Daniel Beger podziękowali uczniom klasy mundurowej – Michałowi Kadukowi i Filipowi Mańkowskiemu oraz dyrekcji ZSO za współudział w organizacji Igrzysk Policyjnych z okazjo 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich w dniu 27 września 2019r.

Przypominam, że wspólna drużyna mundurowych i policjantów zajęła 3 miejsce!

.