DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
images/slajdy/slajd_zso.png

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zso.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna 77% z ustawą w z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szczegóły zgodności można zobaczyć na stronie http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a63431c3-85ec-4b02-9ceb-d9dc7212afd4 

 
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marzena Grela , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 32 770 76 39.

Informacja zwrotna

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Grela
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 32 770 76 39

Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszeni

 

Postępowanie odwoławcze

 

 • Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSO  w Świętochłowicach
  • Adres: ul. Sudecka 5
   41-608 Świętochłowice
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 32 770 76 39

   

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy

Korytarze bez przeszkód dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, z parkingu można dostać się do wejścia dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Można wejść z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego