Dzień Edukacji Narodowej
images/slajdy/slajd_zso.png

Informujemy, że w naszej szkole odbędą się

półkolonie w ferie zimowe

Termin 13-17 stycznia 2020r.

 

Zapisy do 18 grudnia w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

 

5 godzin - 9-14:00 w kwocie 165 zł za tydzień

lub

10 godzin - 7-17:00 w kwocie 245 zł za tydzień

 

Wysokość dofinansowania zależy od kryterium dochodowego rodziny.

- 25, 00 zł na każdy dzień wypoczynku w przypadku uczestnika, którego dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 528,00 zł

- 20, 00 zł na każdy dzień wypoczynku w przypadku uczestnika, którego dochód na członka rodziny mieści się w granicach od 528,01 do 1200 zł

- 12,50 zł na każdy dzień wypoczynku w przypadku uczestnika, którego dochód na członka rodziny mieści się w granicach od 1200,01 zł do 1500 zł

- 30, 00 zł na każdy dzień wypoczynku bez względu na dochód dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej oraz koszty wyżywienia

 

Dokumenty:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU klauzula informacyjna

OŚWIADCZENIE