Kalendarium roku szkolnego
images/slajdy/slajd_zso.png

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudzień 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

13 styczeń 26 styczeń 2019 r. :lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Rekolekcje Wielkopostne

26-28 Luty 2020

5

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

24 kwietnia 2020 r
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 7

Egzamin maturalny

4-6 maja 2020

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9

Ferie Letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 
Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły.
W dniach tych stołówka szkolna wydaje:
śniadania 9.00 - 10.00
obiady 12.00 - 13.00