Dyżury nauczycieli dla rodziców
images/slajdy/slajd_zso.png


Zapraszamy Rodziców w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca na konsultacje z nauczycielami. Lista sal, w których można spotkać się z nauczycielem jest każdorazowo wywieszona na drzwiach wejściowych.

Zapraszamy!