Strona główna
images/slajdy/slajd_zso.png

Najważniejsze wytyczne dotyczące zachowania przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym (Wytyczne dyrektora CKE z dnia 15.05.2020r.)

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2.Na egzamin nie może przyjść osoba , która jest objęta kwarantanną lub przebywa
z osobą objętą kwarantanną.

3.Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

4.Zdający ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Ponownie zakrywamy usta i nos, jeżeli podchodzi nauczyciel
czy wychodzimy z sali. Uczeń, który nie może zakrywać ust i nosa ze względów zdrowotnych, zgłasza to dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29.05.2020r.

5.Należy korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Potwierdzając swoją obecność na egzaminie, również używamy własnego długopisu.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Zdający nie powinni przynosić na egzamin zbędnych rzeczy: książki, telefony, maskotki.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków( w przerwie między egzaminami można zjeść swoje śniadanie).

9.Czekając na wejście do szkoły zachowujemy 1,5 m odstęp( będą wyznaczone odrębne wejścia dla klasy 3A i 3B).

10.Rzeczy osobiste można pozostawić w swojej szafce lub wyznaczonej sali.

11.Po zakończonym egzaminie opuszczamy sale wg porządku podanego przez egzaminatorów, nie gromadzimy się w grupach przed szkołą, swoimi wrażeniami dzielimy się za pomocą mediów społecznościowych, telefonicznie itp.

12.DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH.
ZACHOWUJEMY ZDROWY ROZSĄDEK, DOBRY HUMOR I PISZEMY EGZAMIN NAJLEPIEJ,
JAK POTRAFIMY